EXECUTOR BUCURESTI » SERVICII

Servicii

         În conformitate cu prevederile Legii 188/2000, Biroul Executorului Judecătoresc SAHLIAN Dumitru, desfășoară următoarele activități:

 • Punerea în executare a dispozițiilor cu caracter civil din titlurile executorii.
 • Executări indirecte (urmărirea mobiliară a creanțelor, urmărirea imobiliară a creanțelor).
 • Executări directe (evacuări, incredințarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului, vizitarea minorului, puneri în posesie, grănițuiri, servituți, predări de bunuri mobile sau imobile, etc.).
 • Popriri
 • Notificarea actelor judiciare și extrajudiciare.
 • Comunicarea actelor de procedură.
 • Recuperarea pe cale amiabilă a oricărei creanțe.
 • Aplicarea măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească.
 • Inventariere bunuri și constatarea unor stări de fapt în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.
 • Întocmirea proceselor verbale de constatare, în cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor, potrivit dispozițiilor Codului de procedură civilă.
 • Întocmirea, potrivit legii, a protestului de neplată a cambiilor, biletelor la ordin și a cecurilor, după caz.
 • Consultații în legatură cu constituirea actelor execuționale.
 • Orice alte acte sau operațiuni date de lege în competența executorului judecătoresc.

Modele acte

Cerere executare silită - Persoană fizică Cerere executare silită - Persoană juridică Cerere notificare

Legislație

 • Legea 188 din 2000 privind executorii judecătorești
 • Regulament de aplicare a legii 188 din 2000 privind executorii judecătorești
 • Ordinul 2550 din 2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești

Executor Bucuresti
Realizare site de prezentare Executor Judecatoresc