EXECUTOR BUCURESTI » ONORARII ȘI TAXE

Onorarii și taxe

         Cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite sunt în sarcina debitorului urmărit și trebuie avansate de către creditor sau de către cel care solicită îndeplinirea unui act de executare.

         Art. 371 indice 7 C. pr. Civ: "partea care solicită îndeplinirea unui act sau a altei activități care interesează executarea silită este obligată să avanseze cheltuielile necesare în acest scop". Pentru actele sau activitățile dispuse din oficiu, cheltuielile se avansează de către creditor.

         Onorariul se stabilește în conformitate cu Ordinul Ministrului Justiției nr. 2550/2006 Publicat în Monitorul Oficial in 14/11/2006, Partea I nr. 936 din 20/11/2006 privind aprobarea onorariilor minimale și maximale pentru serviciile prestate de executorii judecătorești.

         Taxele de timbru sunt în cuantum de 10 lei pentru fiecare Instanță la care se depune solicitarea încuviințării executării silite plus două timbre judiciare de 0,15 lei/buc.

         În vederea constituirii unui dosar de executare silită, sunt necesare din partea creditorului următoarele formalități:

  • cerere executare silită
  • titlu executoriu în original + trei copii xerox
  • taxa de timbru

Executor Bucuresti
Realizare site de prezentare Executor Judecatoresc